Expertis

CSB Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med strategiskt fokus på kommersiella tvister, hyresrätt och affärsjuridik. Vår främsta målsättning är att tillhandahålla värdeskapande rådgivning samt etablera långsiktiga klientrelationer.

Tvistlösning

Tvistlösning

I komplexa kommersiella tvister är strategiska och processtaktiska överväganden ofta av avgörande betydelse för att nå framgångsrika resultat. Vi är medvetna om att varje tvist är unik och kräver en anpassad och ofta kreativ strategi som tar hänsyn till både rättsliga och affärsmässiga aspekter. Vi analyserar varje tvist noggrant och tar fram och utvecklar en gemensam plan i syfte att optimera chanser till framgång.

Hyresrätt

Hyresrätt

CSB Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av att hantera varje fas av den hyresrättsliga livscykeln. Det inkluderar förhandlingsfasen där vi företräder klienter vid upprättandet av hyresavtal. Dessutom har vi förmågan att hantera eventuella tvister som kan uppstå i samband med uppsägning och då eventuellt indirekt besittningsskydd aktualiseras. Oavsett om det gäller förebyggande åtgärder, förhandlingar eller tvistlösning, är vi redo att erbjuda anpassad rådgivning som bidrar till att våra klienter uppnår sina hyresrättsliga mål.

Affärsjuridik

Affärsjuridik

CSB Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla innovativa och kostnadseffektiva lösningar för en mängd olika affärsjuridiska utmaningar och möjligheter som kan uppkomma. Efter att ha granskat våra klienters unika behov, mål och affärsverksamhet, strävar vi efter att tillhandahålla värdeskapande och skarpa juridiska råd.